Ο Καρτερός, το ελαιόλαδο και ο κατσίγαρος

Η κατάσταση στην εκβολή του Καρτερού μάς έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό και ακόμη εκκρεμούν απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με πράξεις υποβάθμισης. Ένα από τα ρέματα που καταλήγουν στον Καρτερό είναι αυτό που διέρχεται από το Κουναβιανό Φαράγγι το οποίο προτείνεται συχνά και ως πεζοπορική διαδρομή για τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους επισκέπτες του νησιού.

Image

Μέλη του Δικτύου για την Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υγρότοπων της Κρήτης βρέθηκαν στο Κουναβιανό Φαράγγι στις αρχές Δεκεμβρίου και δυστυχώς απογοητεύτηκαν εξαιτίας της ρύπανσης των νερών του. Τα μαύρα νερά και η έντονη οσμή από λιόζουμα (κατσίγαρο) ήταν ξεκάθαρη ένδειξη αποβλήτων ελαιοτριβείων τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Δεν ήταν εφικτό να βρεθεί ποιος ήταν ο υπεύθυνος ή μάλλον ο ανεύθυνος που προκάλεσε τη ρύπανση στο φαράγγι, αλλά ενημερώσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένουμε τα αποτελέσματα της αυτοψίας.

Το Κουναβιανό Φαράγγι δεν είναι η μόνη περιοχή που αντιμετωπίζει ρύπανση από ελαιοτριβεία. Δυστυχώς, ο κατσίγαρος είναι ένα από τα σημαντικότερα απόβλητα της γεωργικής βιομηχανίας και υποβαθμίζει νερό και έδαφος σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες  αντιδρούν στη ρύπανση και απαιτούν την αλλαγή πολιτικής και την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων στα ελαιοτριβεία, κι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s